#អឺបេនលែន (Urbanland)

Articles by Tag អឺបេនលែន (Urbanland)

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យក្នុងស្រុក អឺបេនលែន (Urbanland) ទទួលបានពានរង្វាន់ធំជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធី PropertyGuru Cambodia Property Awards លើកទី 6

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ភ្នំពេញ (15 វិច្ឆិកា 2021) ក្រុមហ៊ុន អឺបេនលែន (Urbanland) ទទួលបានពានរង្វាន់សរុប 7 ដែលក្នុងនោះរួមមានពានរង្វាន់ធំជាងគេគឺ ពានរង្វាន់ Best Developer សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បុរីដំបូងគេបង្អស់របស់ខ្លួនគឺ គម្រោងបុរី ចន្ទគីរី នៅក្នុងកម្មវិធី PropertyGuru Cambodia Property Awards ឆ្នាំ 2021។