#ររាជានិយម

Articles by Tag ររាជានិយម

ក្រុមគណបក្សចងសម្ព័ន្ធថ្មី ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ធំធេង ប៉ុន្តែមិនមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
គណបក្សក្នុងសម្ព័ន្ធភាព ដឹកនាំដោយគណបក្សឆ្ពោះទៅមុខ ដែលបានឈ្នះឆ្នោតភ្លូកទឹកភ្លូកដីកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី ២២ ឧសភា សំដៅធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ធំធេង ដើម្បីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃ។ កំណែទម្រង់មិនធ្លាប់មាននេះរួមមាន ការបញ្ចប់ការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ ការអនុញ្ញាតឱ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នា ក៏ដូចជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានការនិយាយអំពីការកែច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទេ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរ៉យទ័រ។