#រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការស្វែងរកមូលនិធិ

Articles by Tag រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការស្វែងរកមូលនិធិ

ប្រទេសស្រីលង្កានឹងបរាជ័យក្នុងការសងបំណុលខណៈដែលប្រាក់ទុកសម្រាប់ទូទាត់ថ្លៃនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈក៏ត្រូវអស់ដែរ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ស្រីលង្កាត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងត្រូវបានភ្នាក់ងារវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី ដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងប្រទេសបរាជ័យលើការសងបំណុល បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះ គ្មានប្រាក់ទូទាត់ថ្លៃមូលបត្របំណុលអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនចំនួន២ ខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីថាមពលប្រទេសនេះ ក៏បាននិយាយដែរថា ប្រទេសស្រីលង្កា អស់ប្រាក់ ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈតទៅទៀតហើយ។ នេះបើតាមការរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រ។