#រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ​អាស៊ាន និងអាស៊ានបូក

Articles by Tag រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ​អាស៊ាន និងអាស៊ានបូក

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នានៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន និងអាស៊ានបូកបានបញ្ជាក់គោលជំហរអ្វីខ្លះ?

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ប្រមុខការពារជាតិមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាន និងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានអាមេរិក និងចិនដែរនោះ នៅថ្ងៃពុធទី២៣វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២ បានអំពាវនាវឱ្យមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបញ្ចៀសការប៉ះទង្គិចគ្នាលើដែនសមុទ្រ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយ ដែលបានចេញផ្សាយ ក្រោយការបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន និងអាស៊ានបូកដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។