#រដ្ឋឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់កម្មករនយោជិត

Articles by Tag រដ្ឋឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់កម្មករនយោជិត

កម្មករ-និយោជិតរោងចក្រកាត់ដេរនឹង“ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋ ២០% នៃប្រាក់ខែ” តែ៤០%ទៀតពីថៅកែ កំពុងនៅស្រពេចស្រពិល

ដោយ​ ហំ ផានិត
កាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅ រាជរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានប្រកាសថា នៅពេលរោងចក្រវាយន ភណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀក និងស្បែកជើង ផ្អាកដំណើរការ ឬព្យួរការងារដោយសារតែខ្វះវត្ថុធាតុដើម នោះកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានព្យួរការងារ នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៦០% នៃប្រាក់ខែ គោល ១៩០ ដុល្លាររបស់ពួកគេ។ ដោយក្នុងនោះ រដ្ឋនឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ២០% និងថៅកែត្រូវផ្តល់បន្ថែម ៤០%ទៀត។