#សាច់បង្កក-អាជីវកម្ម

Articles by Tag សាច់បង្កក-អាជីវកម្ម

ការនាំចូលសាច់ខុសច្បាប់ បង្កបញ្ហាដល់អាជីវកម្មស្របច្បាប់ និងប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សាច់បង្កកនិងសត្វរស់ ដែលលួចនាំចូលខុសច្បាប់ កំពុងបង្កក្ដីបារម្ភដល់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់ និងប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ស្របពេលនិន្នាការនៃប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃកំពុងមានតម្រូវការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ ជាក់ស្តែងក្នុងរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២៣ មន្រ្តីជំនាញបានរឹបអូសសាច់បង្កកចម្រុះខូចគុណភាព មានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់ និងមេរោគចម្លងបានជិត២ពាន់តោនកើនឡើង១៥% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។