#សភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីកម្រិតបំណុល

Articles by Tag សភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីកម្រិតបំណុល

តម្លៃប្រេងកើនឡើង បន្ទាប់ពីសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីកម្រិតបំណុល

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី០២មិថុនានេះ ស្របពេលដែលទំនុកចិត្តអ្នកវិនិយោគកើនឡើង បន្ទាប់ពីការអនុម័តសេចក្ដីក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីកម្រិតពិដានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ទីផ្សារក៏បានថ្លឹងថ្លែងអំពីលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងរបស់អង្គការ OPEC+ ដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់តម្លៃប្រេងនៅចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរ។