#សេវាស្នាក់នៅ

Articles by Tag សេវាស្នាក់នៅ

ផ្ទះសំណាក់ និងសណ្ឋាគារ ៧០% នៅតាមខេត្តគោលដៅទេសចរណ៍ត្រូវបានកក់ សម្រាប់ឱកាសឆ្លងឆ្នាំសាកល

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសេវាកម្មស្នាក់នៅ និងម្ហូបអាហារបានវាយតម្លៃថា មកទល់ពេលនេះមានបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ និងបឹងកាឡូនៅតាមខេត្តគោលដៅទេសចរណ៍នានាទូទាំងប្រទេសចន្លោះពី ៦០% ទៅ៧០%ត្រូវបានអតិថិជនកក់ក្នុងឱកាសពិធីចូលឆ្នាំសកល២០២២-២០២៣ខាងមុខនេះ។ ពាក់ព័ន្ធតម្លៃសេវាស្នាក់នៅ ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានសេវាកម្មស្នាក់នៅ ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តគោលដៅទេសចរណ៍មួយចំនួនអះអាងថា មកទល់ពេលនេះពុំទាន់មានការឡើងថ្លៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ។