#សហភាពអឺរ៉ុបមិនដើរតាមគោលនយោបាយដ៏តឹងរឹងបំផុតរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសចិន

Articles by Tag សហភាពអឺរ៉ុបមិនដើរតាមគោលនយោបាយដ៏តឹងរឹងបំផុតរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសចិន

ហេតុអ្វីសហភាពអឺរ៉ុបមិនដើរតាមគោលនយោបាយដ៏តឹងរឹងបំផុតរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសចិន?

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
អ្នកការទូតកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថា សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនអនុវត្តតាម ឬដើរតាមគន្លងនៃគោលនយោបាយដ៏តឹងតែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសចិននោះទេ ដែលការថ្លែងរបស់លោកបានបង្កការប៉ះសម្តីគ្នាជាមួយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបផ្សេងទៀត ដែលពួកគេនៅតែអំពាវនាវឱ្យមានចំណាត់ការ និងវិធីសាស្រ្តក្តៅចំពោះទីក្រុងប៉េកាំង។នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែត South China Morning។