#សហគមន៍អឺរ៉ុប

Articles by Tag សហគមន៍អឺរ៉ុប

សហគមន៍​អឺរ៉ុប​​​ផ្តល់​ជំនួយ​ធំ​បំផុត​ ​ជាង ១០០​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​វិស័យ​ជលផល​​កម្ពុជា

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហភាព​អឺរ៉ុប​ លោក George Edgar បាន​ប្រាប់​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​កម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុន សែន នៅក្នុង​ជំនួប​ផ្លូវការ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​សីហា ថា សហគមន៍​អឺរ៉ុប​នឹង​ផ្តល់​ជំនួយ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង ១០០​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​វិស័យ​ជលផល​នៅ​កម្ពុជា។