#សំណង់លំនៅដ្ឋាន

Articles by Tag សំណង់លំនៅដ្ឋាន

ទីផ្សារដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនៅកម្ពុជា នឹងដាំក្បាលចុះ នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិ ២០១៨ យ៉ាងណាខ្លះ?

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ
ដូចដែលដឹងទំាងអស់គ្នាហើយថា វិស័យសំណង់ និង អចលនទ្រព្យ គឺជាឆ្អឹងកងដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើននៅកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នបើផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវ របាយការណ៍ផ្សេងៗ និង ការពិនិត្យជាក់ស្តែងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបានធ្វើការកត់សម្គាល់ឲ្យដឹងថា វិស័យនេះ នៅតែជាក្បាលម៉ាស៊ីនដ៏សំខាន់ ដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការរុញច្រានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីវិស័យឧស្សាហកម្ម កាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និងកសិកម្ម។