#សំរាម សំណល់រឹង

Articles by Tag សំរាម សំណល់រឹង

សាលារាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្ដីណែនាំការគ្រប់គ្រងសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់សេចនូវសេចក្ដីណែនាំ អំពីការញែកសំរាមទៅតាមប្រភេទនីមួយៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសណ្តាប់ជាងមុន។ នេះបើយោងទៅតាមសេចក្ដីប្រកាសនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សាលារាធានីភ្នំពេញ ទី១៦ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។