#ស្វ័យប្រវត្តកម្ម

Articles by Tag ស្វ័យប្រវត្តកម្ម

ក្រុមហ៊ុន Walmart គ្រោងធ្វើឱ្យផ្សារទំនើបរបស់ខ្លួន ៦៥% បំពាក់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅត្រឹមឆ្នាំ ២០២៦

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុន វ៉លម៉ាត (Walmart) គ្រោងធ្វើឱ្យផ្សារទំនើបភាគច្រើនរបស់ខ្លួនបំពាក់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅត្រឹមឆ្នាំ ២០២៦ ទោះបីជាត្រូវបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ពីការងារក៏ដោយ។ ការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនលក់រាយធំបំផុតក្នុងពិភពលោក បើនិយាយពីបរិមាណលក់ចេញ អាចកាត់បន្ថយតម្លៃចំណាយជាមធ្យមប្រហែល ២០% ក្នុងមួយឯកតា។ នេះបើតាមសេចក្ដីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters។