#ថៃ-ការនាំចេញ

Articles by Tag ថៃ-ការនាំចេញ

ការ​នាំ​ចេញ​របស់​ថៃ​នៅ​ឆមាស​ទី២​ឆ្នាំ​នេះ នឹង​មាន​កំណើន​យឺត

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ការ​នាំចេញ​ទំនិញ​របស់​ថៃ​នៅ​ឆមាស​ទី២ ឆ្នាំនេះ ត្រូវ​បាន​អ្នក​ជំនាញ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ថា ទំនង​ជា​នឹង​មាន​កំណើន​យឺត បន្ទាប់​ពី​ឆមាស​ទី១​ឆ្នាំ​នេះ មាន​កំណើន ១១% ខណៈ​ដែល​កាល​ពី​ឆមាស​ទី២ ឆ្នាំមុន មាន​កំណើន ១២%។ នេះ​បើ​តាម​ការ​ចុះផ្សាយ​ដោយ​កាសែត​បាងកក​ប៉ុស្ដិ៍ កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។