#ថៃចាប់ផ្ដើម

Articles by Tag ថៃចាប់ផ្ដើម

ថៃចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងនិងទាពន្ធ ដើម្បីរកចំណូលទប់សេដ្ឋកិច្ច និងការចំណាយ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រដ្ឋាភិបាលថៃរបស់លោក ស្រ៊ីថា ថាវេស៊ីន បាននិងកំពុងដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពរឹតបន្តឹងលើការគ្រប់គ្រងពន្ធ ដោយនៅក្នុងនោះសូម្បីតែពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនៅក្រៅប្រទេសរបស់ពលរដ្ឋ ពន្ធលើដី និងអាគារ ក៏ដូចជាពន្ធមរតកសាស្រ្តក៏ត្រូវបានជំរុញការអនុវត្តផងដែរ ដើម្បីពង្រឹងការរកចំណូលចូលជាតិ និងជំរុញសេដ្ឋកិច្ច។