#ថ្នាក់ដឹកនាំ

Articles by Tag ថ្នាក់ដឹកនាំ

ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ ជំរុញមន្ត្រីបង្កើតការចុះត្រួតពិនិត្យរង្វាស់រង្វាល់តាមស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ក្រោយតម្លៃប្រេងហក់ឡើងខ្ពស់

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ(ក.ប.ប)បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសបង្កើនការចុះត្រួតពិនិត្យរង្វាស់រង្វាល់និងគុណភាពប្រេងនៅតាមស្ថានីយ និងដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រកបអាជីវកម្មមិនសុចរិតក្នុងវិស័យប្រេងឥន្ធនៈ ក៏ដូចជាការផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។