#ថ្ងៃទី១ ខែ វិច្ឆិកា

Articles by Tag ថ្ងៃទី១ ខែ វិច្ឆិកា

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យចាប់ពីថ្ងៃទី០១វិច្ឆិកាតទៅ

ដោយ​ ខន ណារី
នៅទីបំផុត កម្ពុជាសម្រេចបើកប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ និង ការរស់នៅជាមួយកូវីដ-១៩ តាមបែបគន្លងថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែ វិច្ឆិកា នេះតទៅ បន្ទាប់ពីអាក់ខានដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ អស់រយៈពេលជិត ២ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។