#ថវិការជំនួយ

Articles by Tag ថវិការជំនួយ

រយៈពេល៨ខែក្រោយផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ី អ៊ុយក្រែនទទួលបានជំនួយថវិកា១០០ពាន់លានដុល្លារ

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
បើតាមអង្គការមូលនិធិ Devex បានកត់ត្រាពីទំហំមូលនិធិដែលអ៊ុយក្រែនបានទទួលពីសម្ព័ន្ធមិត្ត រួមទាំងអង្គការស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន គិតចាប់តាំងថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្លៃទី ១៧ ខែតុលា មានសរុបដល់ ១០០ពាន់លានដុល្លារ ហើយមានភាគរយតិចតូចណាស់នៃមូលនិធិទាំងនោះ គឺត្រូវបានផ្តល់ជាជំនួយមនុស្សធម៌។