#តម្លៃទាបសម្រាប់ការវិនិយោគ

Articles by Tag តម្លៃទាបសម្រាប់ការវិនិយោគ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា៖ វិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅតែមានសក្ដានុពល និងតម្លៃទាបសម្រាប់ការវិនិយោគ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
បន្ទាប់ពីមានសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះខ្លាំងដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩ នៅឆ្នាំ២០២០ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះ និងឆ្នាំក្រោយ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងស្ទុះងើបជាបណ្ដើរៗឡើងវិញ ខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរៀនរស់នៅជាមួយកូវីដ១៩ផងដែរ។ ស្របពេលដែល សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ទុះងើបឡើង វិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាក៏រំពឹងកើនឡើងផងដែរ។