#ត្រូវធ្វើជាមន្ត្រីជើងពីរ កុំធ្វើមន្ត្រីជើង១០

Articles by Tag ត្រូវធ្វើជាមន្ត្រីជើងពីរ កុំធ្វើមន្ត្រីជើង១០

សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ ត្រូវធ្វើជាមន្ត្រីជើងពីរ កុំធ្វើមន្ត្រីជើង១០ និងត្រូវរត់ទៅរកការងារធ្វើ កុំរង់ចាំការងារ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីក្រោមឱវាទ ត្រូវចេះចុះមូលដ្ឋានស្តាប់ការលើកឡើងនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីឈានទៅដាក់ចេញគោលនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយសម្តេច បានលើកឡើងថា «ត្រូវធ្វើមន្ត្រីជើងពីរមិនត្រូវធ្វើមន្ត្រីជើង១០នោះឡើយ និងត្រូវរត់ទៅរកការងារធ្វើកុំរង់ចាំការងាររត់មករកយើង»។