#ឧកញ៉ាលីហួរ

Articles by Tag ឧកញ៉ាលីហួរ

ឧកញ៉ា លី ហួរ៖ កុំលេងតុងទីន គួរយកលុយទៅវិនិយោគល្អជាង!

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
ជាទូទៅ មនុស្សមិនសូវចង់ទុកលុយចោលឡើយ ហេតុនេះ ទើបអ្នកខ្លះតែងតែយកលុយទៅលេងតុងទីន ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់។ ប៉ុន្តែ សម្រាប់លោកឧកញ៉ា លី ហួរ ដែលជាអ្នកជំនួញជើងចាស់ និងជោកជាំ​ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ បានអះអាងថា មិនគួរយកលុយទៅលេងតុងទីននោះទេ តែគួរយកលុយទៅវិនិយោគវិញ ទើបជាការប្រសើរជាង។