#ឧបករណ៍រដ្ឋាភិបាល

Articles by Tag ឧបករណ៍រដ្ឋាភិបាល

កាណាដាដាក់ចេញវិធានការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី TikTok នៅលើឧបករណ៍រដ្ឋាភិបាល

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី២៧ កុម្ភៈ បានប្រកាសការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបណ្តាញសង្គម TikTok របស់ចិននៅលើឧបករណ៍រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ ដោយអះអាងថា គេមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះហានិភ័យ គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន លើឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេស។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើន។