#ឧបសគ្គ​ក្នុង​ការ​ផលិត​ស្ករត្នោត

Articles by Tag ឧបសគ្គ​ក្នុង​ការ​ផលិត​ស្ករត្នោត

សមាគមស្ករត្នោតខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ ការផលិតស្ករត្នោតឆ្នាំនេះ អាចមិនគ្រប់តាមតម្រូវការទីផ្សារ

ដោយ​ ខន ណារី
បញ្ហាអាកាសធាតុ នៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់សមាគមស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺនាឆ្នាំនេះ ដែលអាចជះឥទ្ធិពល ដល់ដំណើរការនៃការផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ ខណៈតម្រូវការទីផ្សារនៅឆ្នាំនេះ ក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ។ បើតាមការវាយតម្លៃរបស់សមាគមស្ករត្នោតខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាឆ្នាំនេះ ការផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ ដែលមានចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ (GI)នេះ អាចនឹងមានក្នុងបរិមាណប្រហែល ៨០តោនប៉ុណ្ណោះ ខណៈតម្រូវការទីផ្សារ នាឆ្នាំ២០២២នេះ អាចមានរហូតដល់ចន្លោះពី ១៥០តោន ទៅ២០០តោន ឯណោះ។