#ឧស្សាហកម្ម​

Articles by Tag ឧស្សាហកម្ម​

ក្រុមហ៊ុន និងរោងចក្រធំៗនៅទីក្រុងហូជីមិញ ប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មកាន់តែខ្លាំង

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ឧស្សាហកម្មជាច្រើនជាពិសេសឧស្សាហកម្មដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មច្រើនដូចជា រោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរ និងស្បែក ទំនងជាងនឹងអាចជួបបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្ម នៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាម បើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩។ ការអះអាងបែនេះ ដោយសារតែ ការស្ទង់មតិមួយរបស់សមាគមសហភាពអាជីវកម្មទីក្រុងហូជីមិញ បានរកឃើញថា ក្នុងចំណោមកម្មករដែលបានស្ទង់មតិនៅជាង៣០០ក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថា មានត្រឹមតែ ៤០%ប៉ុណ្ណោះនៃពួកគេ ដែលចង់ត្រឡប់មកធ្វើការវិញ នៅក្នុងពេលទីក្រុងហូជីមិញបានបើកដំណើរការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។