#វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ

Articles by Tag វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ

ម៉ាឡេស៊ីត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ នៅពេលដែលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទូទៅកើនដល់៨០%

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ក្រឡេកទៅមើលរឿវរ៉ាវនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញម្តង។ មន្ត្រីជួរមុខដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងកូវីដ១៩ខ្ពស់ រាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកសុខាភិបាល ព្រមទាំងមនុស្សចាស់ផងដែរ នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩ដូសជំរុញ នៅពេលដែលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទូទៅនៅក្នុងប្រទេស កើនឡើងដល់៨០%នៃមនុស្សពេញវ័យសរុប។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសិង្ហបុរី Channel New Asia។