#វិនិយោគធ្យូងថ្ម

Articles by Tag វិនិយោគធ្យូងថ្ម

ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi ដកខ្លួនចេញពីគម្រោងធ្យូងថ្មនៅវៀតណាមក្រោយមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិ

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម Mitsubishi Corp កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន​នេះ​បាន​សម្រេច​ថា នឹង​ដក​ខ្លួ​ន​ចេញ​ពី​គំរោង​ផលិត​ថាមពល​ចំនួន៣ នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ក្រោយ​សម្ពា​ធ​ពីមជ្ឈដ្ឋា​នអន្តរ​ជាតិ​បន្តធ្លាក់​មកជាបន្តបន្ទាប់​លើ​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​មួយ​នេះ។ រងសម្ពាធក៏​ដោយ​សារ​តែ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Mitsubishi នៅវៀណាម​ត្រូវបានគេមើលឃើញថា បង្កឲ្យមាន​ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ នេះបើតាមការចុះផ្សារដោយសារព័ត៌មាន Asia Nikkei។