#វិនិយោគក្នុងវិស័យកាត់ដេរ

Articles by Tag វិនិយោគក្នុងវិស័យកាត់ដេរ

ចិនដីគោកក្តោបចំណែក៥៥%លើការវិនិយោគក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ខណៈកម្ពុជាកំពុងខិតខំទាក់ទាញការវិនិយោគពីអឺរ៉ុប និងលោកខាងលិច

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកពីចិនដីគោកកំពុងក្តោបចំណែកទីផ្សារប្រមាណ៥៥% លើការវិនិយោគក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជា ដែលជាទីផ្សារធំជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសផ្សេងៗ។ ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកពីអឺរ៉ុប និងលោកខាងលិចហាក់ពុំសូវចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគលើវិស័យនេះនៅកម្ពុជានោះទេ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរកម្ពុជា(TAFTAC)។