#វិរៈប៊ុនថាំ

Articles by Tag វិរៈប៊ុនថាំ

ជិះរថយន្តក្រុងភ្នំពេញ-ហូជីមិញ ចំណាយតែ ២៨ ដុល្លារទេក្នុងមួយជើងជាមួយវិរៈប៊ុនថាំ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការធ្វើដំណើភ្នំពេញ-ហូជីមិញ មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ ២៨ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយជើង ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន វិរៈប៊ុនថំាំ ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនធំជាងគេនៅកម្ពុជា ។