#​វិស័យ​ឯកជន

Articles by Tag ​វិស័យ​ឯកជន

ក្រុមហ៊ុនចិនរកស៊ីនៅក្រៅប្រទេសរងការចោទប្រកាន់ជុំវិញករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុនចិនរកស៊ីនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនរងការចោទប្រកាន់ជុំវិញករណីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិន ក្នុងនាមជាវិនិយោគិនមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្រៅប្រទេស ត្រូវបានគេមើលឃើញថា កំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យ ដោយមានអត្រាខ្ពស់ជាប់ទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាជីវកម្ម និង សិទ្ធិមនុស្ស ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស។