#វិស័យនេះក្នុងសេដ្ឋកិច្ច

Articles by Tag វិស័យនេះក្នុងសេដ្ឋកិច្ច

ការនាំចេញគ្រឿងម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍អគ្គិសនី កើនឡើងជាង១០០% នៅ៧ខែឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ខន ណារី
ទោះបីជាការនាំចេញទំនិញជាច្រើនមុខរបស់កម្ពុជាមានការថយចុះ ក៏ពិតមែន ប៉ុន្ដែសម្រាប់ការនាំចេញមុខទំនិញគ្រឿងម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍អគ្គិសនី គឺនៅតែសម្រេចបានកំណើនល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ជាក់ស្ដែងនៅរយៈពេល៧ខែឆ្នាំនេះ ការនាំចេញផលិតផលគ្រឿងម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍អគ្គិសនី សម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង១,៨ពាន់លានដុល្លារកើនឡើងជាង១០០% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នេះបើតាមទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ។