#វិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន​២០២២

Articles by Tag វិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន​២០២២

វិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនបាននិងកំពុងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះ ហើយគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយអ្វីខ្លះនៅឆ្នាំ២០២២?

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
វិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសចិនមានដំណើរទៅមុខ យ៉ាងលំបាកលំបិននៅស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ២០២១នេះ ដោយសារតែបទប្បញ្ញត្តិថ្មីត្រូវបានរឹតបន្តឹងពីរដ្ឋអំណាចក្រុងប៉េកាំង ធ្វើឲ្យប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានបាត់បង់ ពីតម្លៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សៗ និងដោយសារជម្លោះបច្ចេកវិទ្យា ពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិក នៅបន្តអូសបន្លាយផងដែរ។