#យុទ្ធនាការ «រួមគ្នាដើម្បីក្តីស្រមៃកុមារកម្ពុជា»

Articles by Tag យុទ្ធនាការ «រួមគ្នាដើម្បីក្តីស្រមៃកុមារកម្ពុជា»

តាមរយៈយុទ្ធនាការសង្គម «រួមគ្នាដើម្បីក្តីស្រមៃកុមារកម្ពុជា» ក្រុមហ៊ុន Yeo's ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា និងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា (CCF) រួមគ្នាជួយដល់សហគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់វដ្ឋនៃភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា។

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សាលាមត្តេយ្យថ្មីមួយខ្នងត្រូវបានបើកដំណើរការឱ្យកុមារកំពុងជួបការខ្វះខាត បានចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយជោគជ័យ ហើយសាលាមួយនេះនឹងផ្តល់ឱ្យកុមារទាំងអស់នោះ នូវលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំកាន់តែប្រសើរឡើង និងអាចបើកផ្លូវឱ្យដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេ ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ និងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជានាពេលអនាគត។