#យុទ្ធនាការ

Articles by Tag យុទ្ធនាការ

សហគ្រិនខ្មែរបើកយុទ្ធនាការបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនភាពចល័តដំបូងបង្អស់ជាកាដូដល់សិស្សវិទ្យាល័យទាំង ៥ នេះ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់យុវជនអំពីសហគ្រិនភាព និងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងវិស័យនេះ សហគ្រិនខ្មែរ ឬហៅថា Khmer Enterprise (KE) ក្រោមការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា បើកគម្រោងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដ៏មានសារសំខាន់មួយដែលមានឈ្មោះថា «សហគ្រិនជំនាន់ថ្មី NextGen Enterprise» ។