ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

Articles by category ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

«សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល» នឹងត្រូវលើកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃ១១ ខែសីហា

ដោយ​ សូរ ចាន់ណា
កម្មវិធី WeStartup នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីអំពី STARTUP TALKនៅថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៨ ដល់១១ព្រឹក នៅសាកលវិទ្យាល័យប៊ែលធីអន្តរជាតិ ដោយមានការចូលរួមអំពីវាគ្មិនកិត្តិយសមួយចំនួនដែលពោរពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ និងជំនាញក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម មកធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទ ដូចជា ផ្នត់គំនិតសហគ្រិន សេដ្ឋកិច្ចបែបឌីជីថល (Digital Economy) និងការធ្វើផែនការអាជីវកម្ម ជាមួយគ្នា ការប្រកបអាជីវកម្មដោយប្រើដើមទុនតិច​ជាដើម។