​ ខេមបូណូមីស

Articles by author ​ ខេមបូណូមីស

ក្រុមហ៊ុនយក្សចិន Huawei នឹងមុជចូលក្នុងការវិនិយោគផលិតកម្មបន្ទះឈីប ដើម្បីទប់ទល់នឹងគំនាបពីអាមេរិក

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុនយក្សចិន Huawei Technologies ដែលរងការចោទប្រកាន់ និងដាក់គំនាបជាច្រើនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះ បានប្រកាសថា ខ្លួននឹងចូលរួមលើការវិនិយោគក្នុងផលិតកម្មបន្ទះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗ ក្នុងឆ្នាំនេះ ក្រោមការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបក្នុងស្រុករបស់ចិនផ្សេងទៀត។ ក្នុងគោលបំណងនៃការវិនិយោគលើផលិតកម្មបន្ទះឈីបនេះ ដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីការពឹងផ្អែកការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបពីអាមេរិក ខណៈបច្ចុប្បន្ន ទីក្រុងវ៉ាស៊ិនតោន បានបង្កើតច្បាប់ថ្មី រឹតត្បឹតលើការវិនិយោគ និងចែកចាយបន្ទះឈីបទៅកាន់ប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរ។