​ ខេមបូណូមីស

Articles by author ​ ខេមបូណូមីស

ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Agribuddy ជួយកសិករខ្មែរ ៦ខេត្ត ផលិតនិងនាំចេញ​អង្ករប្រណីតទៅកាន់ពិភពលោក

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
កាលពី​មុន កម្ពុជា​ធ្លាប់តែ​ជា​ប្រទេស​នាំ​ចេញ​ស្រូវ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​នេះ ជា​ប្រទេស​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក។ យោង​តាម​ទិន្នន័យ កាលពី​ឆ្នាំ​២០១០ កម្ពុជា​នាំ​ចេញ​អង្ករ ប្រមាណត្រឹម ៤ ម៉ឺនតោន ហើយក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ បាននាំចេញអង្ករ រហូតជិត ៤០ ម៉ឺនតោន ។ ទោះជាយ៉ាងណា សន្ទុះកំណើននៃការនាំចេញហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវមកវិញ ដោយក្នុងនោះ ឆ្នាំ ២០១៨ បាននាំចេញប្រមាណជាង ៦០ ម៉ឺនតោនប៉ុណ្ណោះ។ នេះក៏ដោយសារតែកត្តា ផ្សេងៗ រួមមានលទ្ធភាពរបស់រោងម៉ាស៊ីនក្នុងការផលិតអង្ករសម្រាប់នាំចេញឲ្យបានច្រើន ផងដែរ។