​ ខេមបូណូមីស

Articles by author ​ ខេមបូណូមីស

TIKTOK បើកដំណើរការសេវាថ្មី ដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា លើការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ភ្នំពេញ កម្ពុជា ថ្ងៃទី២៩ កក្កដា៖ TikTok ដែលជាវេទិកាវីដេអូខ្លីៗឈានមុខគេ សម្រាប់ការបង្កើត ចែករំលែក និងស្វែងរកមាតិកាជាវីដេអូខ្លីៗ មានសេចក្ដីសោមនស្សក្នុងការណែនាំសេវា TikTok For Business មកជូនបណ្ដាអាជីវកម្មទាំងឡាយនៅកម្ពុជា។