កសិកម្ម

Articles by category កសិកម្ម

ទំនុកចិត្តលើសង្វាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម នឹងជួយឲ្យកសិករមានក្ដីសង្ឃឹមកាន់តែខ្ពស់

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា ត្រូវបានអ្នកជំនាញជាច្រើនធ្លាប់បានលើកឡើងថា ជាវិស័យមួយ ដែលមានភាពស្មុគស្មាញជាងគេ ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅរកចីរភាព ខណៈដែលគិតត្រឹម៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា នៅរក្សាបានកំណើនត្រឹមតែ ១% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ នេះបើតាមតួលេខពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច។ ទោះយ៉ាងណា អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអះអាងថា ការជួយកសាងនូវទំនុកចិត្ត លើសង្វាក់ផលិតកម្មសម្រាប់កសិករ នឹងជួយឲ្យពួកគាត់អាចប្រកបរបរដាំដុះកសិកម្មទទួលបានជោគជ័យ។