កសិកម្ម

Articles by category កសិកម្ម

កាស៊ីណូ​កណ្ដាលរាជធានី​ភ្នំពេញ Nagaworld រកចំណូល​បានជាង ១,២ ពាន់លានដុល្លារ នៅ៩ខែឆ្នាំ ២០១៩

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រុមហ៊ុន Nagacorp Ltd ដែលទទួលបានសិទ្ធិប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូនៅកម្ពុជា បានបង្ហាញពីរបាយការណ៍ចំណូលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី២ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩នេះថា ប្រាក់ចំណូលដុល ដែលកាស៊ីណូNagaWorld រកបាននៅរយៈពេល ៩ខែឆ្នាំ២០១៩នេះ បានកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណ១,២៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងប្រមាណ ២០,២ ភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ជូនទៅក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ចីផ្សារហ៊ុននៅហុងកុង។