កសិកម្ម

Articles by category កសិកម្ម

តម្លៃជ្រូករស់ក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងវិញបន្តិច ក្រោយការនាំចូលជ្រូកពីខាងក្រៅបានថយចុះ

ដោយ​ ខន ណារី
តម្លៃជ្រូករស់នៅកម្ពុជា កំពុងចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងវិញបន្តិច បើប្រៀបនឹងអំឡុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ នាពេលកន្លងមក។ ជាក់ស្ដែង បច្ចុប្បន្ន ជ្រូករស់ក្នុងស្រុក អាចលក់បានក្នុងតម្លៃ ១ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយគីឡូក្រាម ខណៈកាលពីអំឡុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ជ្រូករស់ក្នុងស្រុកអាចលក់បានត្រឹម ៩ពាន់រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាម។