កសិកម្ម

Articles by category កសិកម្ម

ការនាំចូលជី និងថ្នាំកសិកម្មកើនឡើង ៦% ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ខណៈអ្នកជំនាញថា តម្លៃមានការថយចុះជាងមុន

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
តាំងពីមានវិបត្តិកូវីដ១៩មក តម្លៃជី-ថ្នាំកសិកម្មបានកើនឡើងខ្ពស់ជាបន្ដបន្ទាប់ ហើយកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៅទៀត ក្រោយផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃដើមផលិតនៃវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ អ្នកជំនាញផ្នែកជីថ្នាំកសិកម្ម អះអាងថា តម្លៃជី-ថ្នាំកសិកម្ម ហាក់មានការចុះថ្លៃបន្តិចវិញ ប្រមាណ១០% ផងដែរនាបច្ចុប្បន្ននេះ។