ថ្មីៗបំផុត

អត្ថបទដែលទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗ

គ្រាប់ស្វាយចន្ទី កំពុង​ត្រូវការ​​រោងចក្រកែច្នៃ​ថែមទៀត ដើម្បីជំរុញ​ការ​នាំចេញ​ជាផលិតផល​សម្រេច​

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្នុងមួយឆ្នាំៗ កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលកសិកម្មបានរាប់លានតោន ប៉ុន្ដែ ក្នុងចំណោមផលិតផលទាំងនោះ ត្រូវបាន​គេមើលឃើញថា គឺមាន​ភាគច្រើនជាផលិតផលវត្ថុធាតុដើម និងពាក់កណ្ដាលសម្រេច ខណៈដែលផលិតផលសម្រេច សម្រាប់ការនាំចេញ គឺនៅមានតិចតួចនៅឡើយ។ អ្នកជំនាញ បានមើលឃើញថា ក្នុងចំណោមផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗជាច្រើនមុខ គ្រាប់ស្វាយចន្ទី ជាផលិតផលសក្ដានុពលមួយសម្រាប់ផលិតជាផលិតផលសម្រេចដើម្បីនាំចេញលើ​ទីផ្សារ។