ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

លីកាដូ និង​សមាគម​ធាង​ត្នោត ច្រាន​ចោល​ការ​អញ្ជើញ​ប្រជុំ​លើក​ទីពីរ​ស្តីពី​របាយការណ៍​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
អង្គការ​លីកាដូ និង​សមាគម​ធាងត្នោត នៅសប្ដាហ៍នេះ បាន​ច្រានចោល​ការ​អញ្ជើញ​របស់​អង្គភាព​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ប្រជុំ​ជា​លើក​ទីពីរ ដើម្បី​ឆ្លើយ​ការពារ​របាយការណ៍​របស់​ខ្លួន ស្ដីពី​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​ផល​ប៉ះពាល់​នៅ​កម្ពុជា។