ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

អ្នកជំនាញ៖ ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា មិនរងសម្ពាធពីបញ្ហានយោបាយ និង ការចាកចេញរបស់ជនជាតិចិនទេ!

ដោយ​ ស៊ាន ម៉ូនីកា
អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា អះអាងថា វិស័យនេះ នៅតែរក្សាបាននូវ ភាពរីកចម្រើន គ្មានសញ្ញាថមថយណាមួយ ដោយសារកត្តានយោបាយមួយចម្អិនកំពឹសថ្មីៗនេះទេ ហើយទំនោរបែបនេះ នឹងបន្តរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៩នេះ ក្រៅពីនេះ ទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ក៏រំពឹងទទួលបាន ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីថ្មីបន្ថែមទៀត នៅដើមឆ្នាំ ២០២០ខាងមុខនេះផងដែរ។