ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប។ ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

អេស៊ីលីដា រៀបចំជំនួប រវាងភាគហ៊ុនិក ជាមួយម្ចាស់​សាជីវកម្ម ជាង ១០០​មកពី ប្រទេសជប៉ុន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារដ៏ធំនិងឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានរៀបចំវេទិការពិភាក្សាគ្នារវាងពាណិជ្ជករ និងភាគទុនិករបស់អេស៊ីលីដាក៏ដូចជាការជួបគ្នារវាងពាណិជ្ជករ និងពាណិជ្ជករមកពីប្រទេសជប៉ុនផងដែរ។