#៥ខែវៀតណាមនាំចេញទុរេនបានជាង៥០០លានដុល្លារ

Articles by Tag ៥ខែវៀតណាមនាំចេញទុរេនបានជាង៥០០លានដុល្លារ

វៀតណាមនាំចេញទុរេនបានជាង៥០០លានដុល្លារនៅ៥ខែដំបូងឆ្នាំនេះ កើនឡើងយ៉ាងគំហុក

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រទេសវៀតណាម កំពុងប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយប្រទេសថៃក្នុងការនាំចេញទុរេនទៅកាន់ទីផ្សារចិន។ តួយ៉ាង នៅ៥ខែដំបូងនៅឆ្នាំនេះ ការនាំចេញទុរេនរបស់វៀតណាមទៅកាន់ទីផ្សារចិន មានដល់ទៅ ៩៧% ឯណោះនៃការនាំចេញទុរេនសរុប ខណៈប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញទុរេនវិញមានដល់ទៅជាង៥០០លានដុល្លារ ហើយនៅពេញមួយឆ្នាំ២០២៣នេះ វៀតណាមរំពឹងថានឹង នាំចេញទុរេនបានដល់ទៅ ១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។