#ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា-​ថៃ

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា-​ថៃ

ជំនួញ​កម្ពុជា-ថៃ សម្រេច​បាន​​ជាង ៨៥០​លាន​ដុល្លារ ក្នុង​រយៈពេល ២​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៩

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ កម្ពុជា​ និង​ ថៃ​ នៅក្នុង​រយៈពេល​ ២ខែ​ដំបូង​ ឆ្នាំ​ ២០១៩នេះ​ សម្រេច​បាន​ទឹកប្រាក់​សរុប​ប្រមាណ​ ៨៥០លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។