#ភាពក្រីក្រថៃ

Articles by Tag ភាពក្រីក្រថៃ

ធនាគារពិភពលោកប៉ាន់ស្មានថាប្រជាជនថៃ១លាន៥សែននាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ២០២០

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រជាជនថៃប្រហែល១លាន៥សែននាក់ ត្រូវបានធនាគារពិភពលោកប៉ាន់ស្មានថា នឹងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ២០២០ ដោយសារតែវិបត្តិនៃមេរោគរាតត្បាតកូវីដ-១៩។