#ភោជនីយដ្ឋានថៃ

Articles by Tag ភោជនីយដ្ឋានថៃ

សមាគមភោជនីយដ្ឋានថៃ ស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុំឲ្យដាក់ការរឹតត្បិតលើភោជនីយដ្ឋាន

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រធានសមាគមភោជនីយដ្ឋានថៃ បានដាក់ស្នើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ លោកប្រយុទ្ធ ចាន់អូចារ ឲ្យពិចារណាកុំឲ្យមានការរឹតត្បិតលើភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ ដែលហាមការទទួលអាហារនៅក្នុងហាង តែតម្រូវឲ្យតែ ទិញខ្ចប់យកទៅផ្ទះនោះ។ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The pattayanews។