#ពន្ធប្រថាប់ត្រា

Articles by Tag ពន្ធប្រថាប់ត្រា

អ្នកជំនាញ៖ ការបន្ដលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រា សម្រាប់ការផ្ទេរអចលនទ្រព្យតម្លៃចាប់ពី ៧ម៉ឺនដុល្លារចុះ នឹងជំរុញចរន្ដទិញ-លក់

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
នៅក្នុងវិធានការជុំទី៧របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងជួយដល់វិស័យឯកជន បានឲ្យដឹងថា នៅឆ្នាំក្រោយនេះ ពោលគឺចាប់ពីខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែបន្ដលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះ ដែលមានតម្លៃទាបជាង ឬស្មើនឹង ៧ម៉ឺនដុល្លារ ពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ចីនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬនៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។