#ចិនវៀតណាម

Articles by Tag ចិនវៀតណាម

វៀតណាម កំពុងក្លាយជាមូលដ្ឋានផលិតរបស់ចិន ដើម្បីនាំចេញទៅអាមេរិក

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ស្របពេលដែល កម្ដៅនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និងអាមេរិក នៅតែបន្តកើនឡើងឥតស្រាកស្រាន្ដ ប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច បានអះអាងថា កំពុងក្លាយជាមូលដ្ឋានមួយ ដ៏សំខាន់ សម្រាប់ប្រទេសចិន ក្នុងការផលិតទំនិញក្នុងប្រទេសនេះ សម្រាប់ធ្វើការនាំចេញបន្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីបញ្ចៀសនូវការដំឡើងពន្ធគយរបស់អាមេរិកមកលើផលិតផលរបស់ចិន។