#ចំណេះដឹង

Articles by Tag ចំណេះដឹង

ដាច់ទឹក ដាច់ភ្លើង ញឹកញាប់ តើអ្នកគួរត្រៀមអ្វីខ្លះ?

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ បញ្ហាដាច់ទឹក ដាច់ភ្លើងត្រូវបានពលរដ្ឋជាច្រើនទាំងអ្នករស់នៅទីក្រុង និងតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរ បានរអ៊ូរទាំ និងទាមទារឲ្យខាងរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ ទោះយ៉ាងណា អគ្គិសនីកម្ពុជា EDC នាពេលថ្មីៗនេះ បានប្រកាសថា បញ្ហាដាច់ភ្លើង ដាច់ទឹកញឹកញាប់គឺដោយសារតែ កម្ពុជាកំពុងជួបនៅគ្រោះរាំងស្ងួតហួតហែង ធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីមានខ្ពស់ និងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់។