#ចងក្រងជាសហគមន៍

Articles by Tag ចងក្រងជាសហគមន៍

ហេតុអ្វីអ្នកដាំទុរេននៅកំពតគួរចងក្រងជាសហគមន៍?

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
អ្នកជំនាញ និងជាម្ចាស់ចម្ការទុរេននៅខេត្តកំពតបានផ្តល់គំនិតថា អ្នកដាំទុរេនទាំងអស់គួរតែសហការគ្នាចងជាសហគមន៍ ដើម្បីការពារគុណភាព និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះទុរេនកំពត ក៏ដូចជាការពារការបន្លំឈ្មោះទុរេនកំពតពីឈ្មួញខិលខូច ដែលតែងតែកើតមានជារឿយៗ។ អ្នកជំនាញជឿជាក់ថា ការឈានទៅដល់ចងគ្នាជាសហគមន៍ ក៏អាចជាផ្ដល់នូវលទ្ធភាព ក្នុងការឈានទៅរកការជំរុញការនាំចេញទុរេនកំពតទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសផងដែរ។