#ធនាគារពិភពលោក

Articles by Tag ធនាគារពិភពលោក

ធនាគារ​ពិភពលោក៖ កម្ពុជា​នឹង​មាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​៦,៩%​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
«កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា​​នឹង​មាន​ភាព​រឹងមាំ​កើន​ដល់ ៦,៩​ភាគរយ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ ដែល​ទ្រទ្រង់​មួយ​ផ្នែក​ដោយសារ​ចំណាយ​កាន់តែ​ច្រើន​របស់​រដ្ឋាភិបាល​និង​លក្ខខណ្ឌ​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​មាន​អំណោយ​ផល ក្នុង​នោះ​រួម​មាន តម្រូវ​ការ​យ៉ាង​ស្វាហាប់​​នៅ​ក្នុង​បណ្ដា​​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេសជឿន​លឿន​ផង»។ នេះ​បើ​យោង​តាម​​របាយការណ៍​«បច្ចុប្បន្នភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា» របស់​ធនាគារ​ពិភពលោក (World Bank) ដែល​ត្រូវ​បាន​​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨។