#ធនាគារកូរ៉េ KB Kookmin

Articles by Tag ធនាគារកូរ៉េ KB Kookmin

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ត្រូវបានធនាគារកូរ៉េ KBទិញយកភាគហ៊ុនទាំងស្រុង១០០%ហើយ!

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នៅទីបំផុត ភាគហ៊ុនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់នៅសេសសល់ ត្រូវបានធនាគារកូរ៉េខាងត្បូង KB Kookmin បានប្រមូលទិញយកទាំងអស់ហើយ ដែលធ្វើឲ្យធនាគារមួយនេះ មានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទាំងស្រុង១០០%របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។ នេះបើតាមការរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានកូរ៉េ The Korean Herald កាលពីថ្ងៃទី២០ខែតុលាឆ្នាំ២០២១។