#ធនាគារនៅវៀតណាម

Articles by Tag ធនាគារនៅវៀតណាម

អ្នកជំនាញដាស់តឿនឲ្យធនាគារនៅវៀតណាមគិតគូររឿងសាច់ប្រាក់បង្វិល ខណៈការសង់ត្រឡប់ប្រាក់បញ្ញើសន្សំដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ខិតចូលមកដល់

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អ្នកជំនាញវៀតណាមបានដាស់តឿនឲ្យធនាគារនានា លើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីធានាស្ថិរភាពចរន្តលំហូរសាច់ប្រាក់ នៅពេលដែលដែលការសងត្រឡប់នូវប្រាក់បញ្ញើសន្សំដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅកាន់អតិថិជិន ត្រូវបានគេអះអាងថា ជិតដល់ពេលកំណត់នាប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ។ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបានអះអាងថា គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២២ ប្រាក់បញ្ញើសន្សំនៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនានាក្នុងប្រទេសនេះ បានឡើងដល់ទៅប្រមាណជាង ៥០០ ពាន់លានដុល្លារ។ តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះ ដែលអ្នកជំនាញជំរុញឱ្យធនាគារមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះ?